Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Cowboy Magic Europe BV gevestigd aan Viaductweg 4, 9751 HR Haren (Gr) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Mane 'n Tail Equine Europe BV / Oakley Horseboxes Benelux BV Viaductweg 4, 9751 HR Haren (Gr) +31 (0) 50 406 13 84 info@manentailequine-europe.com www.manentailequine-europe.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Cowboy Magic Europe BV omgaat met uw persoonsgegevens.

Mane 'n Tail Equine Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Bedrijfsnaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres(sen) - Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Mane 'n Tail Equine Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw bestelling - Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of dienst na verkoop te kunnen verlenen. - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - U onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres (indien u bestellingen plaatst via de webshop) - Gegevens over uw activiteiten op onze webshop.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mane 'n Tail Equine Europe BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mane 'n Tail Equine Europe BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mane 'n Tail Equine BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons doel is om een ​​langdurige relatie met onze klanten te onderhouden. Wij bewaren uw gegevens daarom totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mane 'n Tail Equine BV deelt uw persoonsgegevens alléén met verschillende derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Mane 'n Tail Equine Europe BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mane 'n Tail Equine Europe BV gebruikt cookies om de website en webshop goed te laten werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Cowboy Magic Europe gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website en webshop goed te laten functioneren, Analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy): cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Tracking cookies: cookies om de voorkeuren van een webshopbezoeker te onthouden.

Mane 'n Tail Equine Europe gebruikt alleen cookies van derden om de kwaliteit en effectiviteit van de webshop te verbeteren.

Voor zover wettelijk vereist, geeft de website-/webshopbezoeker hierbij ondubbelzinnig toestemming voor het gebruik van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cowboy Magic Europe BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als u in het verleden producten bij ons heeft gekocht, maar wij hebben geen e-mailadres, kunt u actief contact met ons opnemen om te controleren of en hoe u in ons systeem wordt vermeld. U kunt ook aangeven dat u niet langer wilt dat Mane 'n Tail Equine Europe BV deze gegevens voor u achterhoudt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@manentailequine-europe.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mane 'n Tail Equine Europe BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mane 'n Tail Equine Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mane 'n tail maakt gebruik van beveiligde servers in Europa om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoon (0) 50 406 13 84 of per e-mail info@manentailequine-europe.com.

Privacyverklaring aanpassen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij deze privacyverklaring wijzigen en de datum waarop de wijziging(en) ingaat. Door na deze datum gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.